Restorasyon & Güçlendirme

Mimari restorasyon eski ve tarihi binaların aslına uygun bir şekilde bilimsel esaslar dahilinde yenilenmesine verilen isimdir. Bazı tarihi eserlerin yenilenmesi için mimari restorasyon nedir sorusuna doğru yanıtlar aranmalıdır.

Mimari restorasyonda normal restorasyondan farklı olarak tarihi binalar hedef alındığından dolayı hassas davranmak ve özgün inşaat teknikleri kullanmak gerekir. Öncelikle tarihi binanın mevcut dönemi göz önüne alınarak inşaat teknikleri belirlenmeli kullanılacak malzemeler de tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir.

Mimari restorasyon sadece tarihi binaların değil aynı zamanda tarihi buluntuların da aslına uygun bir şekilde yenilenmesini esas aldığından bir nevi tarihe yeniden canlandırma işidir.

Restore edilecek bir proje aşama aşama planlanarak hayata geçirilir. Restorasyon aşamasına geçilmeden önce restore edilecek yapının fotoğraflanması ya da video kayıt cihazları ile kayıt altına alınması esastır. Fotoğraf ya da video yolu ile ayrıntılı olarak kaydedilen yapının ölçeklendirilmesi bir diğer işlemdir. Bunların yanı sıra binanın tarihçesi yasal durumu gibi özelliklere de restore çalışmalarında dikkat edilir.

Restorasyon çalışmalarının ilk aşaması rölovedir. Bu aşama bir hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada yapı tam anlamı ile incelenerek çeşitli yönlerden fotoğraflanır. Planlar ve kesitler bu aşamada hazırlanır. Yapıya ait elemanların yön göstergeleri bu aşamada belirlenir.

İkinci aşama restitüsyon aşamasıdır. Bu aşamada yapıya yapılacak müdahaleler belirlenir.

Üçüncü aşamada ikinci adımda belirlenen yöntemler ile yapıya tarihi yapısını bozmadan müdahalede bulunulmaktadır.

Son aşamada uygulama ve müdahaleler sone erer ve restorasyon çalışmaları tamamlanır.

× WhatsApp